Du kan hjælpe med at indsamle viden om mårdyrene, så vi kan passe bedre på dem.

Døde dyr kan fortælle os meget om dyrenes levevis og levevilkår. Derfor er vi meget interesseret i at modtage dødfundne mårdyr til undersøgelser, fx deres fødevalg, alder, ynglebiologi, giftstoffer og genetik. Har vi præcise oplysninger kan fundstederne også bidrage med information om arternes udbredelse og hvordan de bruger landskabet.

De fleste af mårdyrene er fredede. Derfor har vi brug for mange naturentusiasters øjne og hjælp til at indsamle mårdyr. Det kan være trafikdræbte mårdyr, bifangster i fælder eller taget kat eller hund. Vi er også interesseret i at modtage husmår og ilder fra jagt og regulering.

Dyrene kan afleveres på et af projektets andre indleveringssteder. Se kortet

Alternativt kan dyret sendes til Kalø. Send aldrig dyret uden at have aftalt med modtageren.

For yderligere information

Har du spørgsmål, kontakt Morten Elmeros, Institut for Ecoscience, Kalø på Aarhus Universitet, tlf. 20731575, e-mail; elm@ecos.au.dk

Vil du indlevere et dødt mårdyr?

Læg en seddel med dato dødsårsag og præcis fundsted samt dit navn, adresse, telefonnummer og/eller e-mail i posen med dyret (så vi kan sende dig nyheder om projektet). Brug fx dette skema

Det er vigtigt at angive stedet fundstedet præcist, fx adresse, vejnavn og kilometerpind eller koordinater.

Håndtering af dyrene

Dyret lægges i en pose. Er man bange for at røre ved dyret, kan man krænge posen over dyret. Du bør/kan også bruge handsker, når du håndtere de dødfundne/nedlagte dyr.

Læg en seddel med dato dødsårsag og præcis fundsted samt dit navn, adresse, telefonnummer og/eller e-mail i posen med dyret (så vi kan sende dig nyheder om projektet). Brug fx dette skema

Det er vigtigt at angive stedet fundstedet præcist, fx adresse, vejnavn og kilometerpind eller koordinater.

Dine kontaktoplysninger er nødvendige for at kunne dokumenter oprindelsen på dyret over for myndighederne. Men det giver mulighed for at fremsende resultatet af undersøgelsen til dig.

Læg gerne sedlen i en lille klar pose, så sedlen ikke ødelægges af blod og anden fugt.

Luk posen med dyret med en knude. Dyret fryses ned hurtigst muligt.

Det er også vigtigt at sætte et mærker på posen med information om dyret, fx art, dato og dit navn. Mærker sættes på posen med en strip eller lign.

Dyrere kan afleveres i et af projekternes frysere og/eller indsamlingssteder rundt om landet, se kort herover.

Sprit hænderne af efterfølgende.

For yderligere information

Har du spørgsmål, kontakt Morten Elmeros, Institut for Ecoscience, Kalø på Aarhus Universitet, tlf. 20731575, e-mail; elm@ecos.au.dk