Danmarks Naturfredningsforening (DN) er Danmarks største grønne organisation. DN arbejder for at skabe plads til naturen og frede naturperler. DN arbejder for at bremse naturens tilbagegang, skabe flere, gode levesteder for dyr og planter og fremme biodiversiteten.

Danmarks Jægerforbund (DJ) varetager danske jægeres interesse ved at kæmpe for mest muligt jagt og natur. DJ varetager interesser og yder service for at give oplevelser, medvirker til en bedre natur samt arbejder på at bevare retten til jagt.

AQUA Akvarium & Dyrepark i Silkeborg er et stort, familievenligt oplevelsescenter om den danske natur. Akvarium & Dyrepark er fyldt med spændende pattedyr, bl.a. mårdyr, fugle, fisk, krybdyr og padder fra den danske natur.

Naturstyrelsen er en styrelse i Miljøministeriet, der varetager opgaver i skove, naturområder og langs kyster i Danmark. Naturstyrelsen forvalter statslige skove og naturområder, så der skabes gode rammer for friluftslivet, naturen og effektiv drift af skovene og naturområder.

Institut for Bioscience, Aarhus Universitet underviser, rådgiver og forsker i liv, lige fra bakterier til hvaler, fra gener til økosystemer. På instituttets afdeling på Kalø arbejder vi med anvendelsesorienteret forskning i pattedyr og fugle og naturforvaltning.

Dansk Ornitologisk Forening

Dyrenes Beskyttelse

Samarbejdspartnere

15. Junifonden Fondens formål afspejler stifternes store interesse for kunst og kultur, forskning og uddannelse, samt deres humanitære og sociale engagement og glæde ved den danske natur og jagt.

Dansk Pattedyrforening

Statens Naturhistorisk Museum

Naturhistorisk Museum, Aarhus

Naturama