Danmarks Naturfredningsforening er Danmarks største grønne organisation. DN arbejder for at skabe plads til naturen og frede naturperler. DN arbejder for at bremse naturens tilbagegang, skabe flere, gode levesteder for dyr og planter og fremme biodiversiteten.

Danmarks Jægerforbund (DJ) varetager danske jægeres interesse ved at kæmpe for mest muligt jagt og natur. DJ varetager interesser og yder service for at give oplevelser, medvirker til en bedre natur samt arbejder på at bevare retten til jagt.

AQUA Akvarium & Dyrepark i Silkeborg er et stort, familievenligt oplevelsescenter om den danske natur. Akvarium & Dyrepark er fyldt med spændende pattedyr, bl.a. mårdyr, fugle, fisk, krybdyr og padder fra den danske natur.

Institut for Ecoscience, Aarhus Universitet underviser, rådgiver og forsker i liv, lige fra bakterier til hvaler, fra gener til økosystemer. På instituttets afdeling på Kalø arbejder vi med anvendelsesorienteret forskning i pattedyr og fugle og naturforvaltning.

Dyrenes Beskyttelse er en forening med et landsdækkende netværk af frivillige, dyrlæger, internater og vildtplejestationer, der hjælper tilskadekomne og nødstedte dyr. Dyrenes Beskyttelse arbejder på at sikre at lovgivningen indrettes til dyrenes bedste og bliver overholdt.

Samarbejdspartnere

15. Junifonden Fonden har til formål at virke til gavn for det danske samfund. Fonden støtter især natur, jagtorienterede formål, kultur, kunst og sociale og humanitære formål. Fondens arbejde skal blandt andet medvirker til at skabe plads til natur og biodiversitet og øge befolkningens interesse for og viden om natur og biodiversitet.

Dansk Pattedyrforening

Statens Naturhistorisk Museum

Naturama