I efteråret 2019 begyndte en lodsejere på Østlolland regelmæssigt at få oddere på sit vildtkamera og samtidig blev der fundet en trafikdræbt odder ved Holmegaard Mose. Siden blev der fundet døde oddere ved Åmosen, ved Sakskøbing (en voksen hun og dens unge) og i efteråret 2021 har Zoologisk Museum i København fået indleveret to trafikdræbt odder fra Nordsjælland. Bl.a. via en indberetning til Danmarks Naturfredningsforening.

Da odderen var trængt længst tilbage og tæt på at uddø i Danmark i 1980erne, forekom den kun i det Nordvestjylland omkring det vestlige af Limfjorden samt et meget lille område i Nordvestsjælland. Udviklingen blev vendt med forskellige forvaltningstiltag og i 2000’erne spredte odderen sig til hele Jylland og begyndte at indvandre til Fyn. Den seneste overvågning i 2017 viste, at der var odder på hele Fyn, men der havde ikke havde været nævneværdig fremgang på Sjælland.

Årsagerne til at odder nu synes at være i fremgang på Sjælland kan der endnu kun gisnes om. Odder kan have spredt sig til Sjælland via Fyn. Der er fx fotograferet odder på Langeland i 2021. Desuden er odder genindret til Sydsverige i de seneste årtier og forekommer nu på den svenske side af Øresund. Derfra kan odder nemt sprede sig til Nordsjælland. Der er også odder langs Østersøkysten af Tyskland, inklusiv på Femern.

Kilder:
Elmeros M 2021. Vurdering af odderens udbredelse i 2020 og forventede spredning i Danmark. Notat fra Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 2021| 20.

Therkildsen OR m. fl. 2020. Arter 2012-2017. NOVANA. Aarhus Universitet. Videnskabelig rapport fra Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet, nr. 358.

https://nature-art17.eionet.europa.eu/article17/

https://www.fuglevaernsfonden.dk/fuglevaernsfonden/nyheder?m=visning&nyhed_id=350