I Nordsjælland var skovmåren tidligere kendt fra tilfældige spredte fund koncentreret i Gribskov-området. For at få et bedre billede af dens udbredelse undersøgte Nationalpark Kongernes Nordsjælland i samarbejde med Inst. for Ecoscience, Aarhus Universitet og Naturstyrelsen Nordsjælland udvalgte hegn og andre mindre statsskove med vildtkameraer. Frivillige i Nordsjællands Naturhistoriske forening og Dansk Pattedyrforening varetog den praktiske del med at passe kameraerne. Over et år blev det til 7.250 kameradøgn.

Undersøgelsen viste, at skovmår findes i de fleste skove og hegn i Nordsjælland. Der blev registreret skovmår på 23 lokationer i 13 forskellige skove. Desuden havde ansatte i Naturstyrelsen set skovmår 19 steder i Nordsjælland. Sidst på sommeren fik vi fotos af familiegrupper, som viser at skovmåren yngler i skovene. Det er ikke en kortlægning af ynglehabitater, men observationer af familiegrupper indikerer, at skovmår kan yngle i skove selvom der er et forholdsvis højt publikumstryk og forstyrrelsesniveau i naturen. Der skal dog være hjørner i skoven, hvor der ikke kommer hundeluftere, mountainbikere, orienteringsløbere og lign.

Ud over skovmår blev der fundet andre arter såsom husmår, grævling og ildere. Mens grævlingen også er vidt udbredt, var der forholdsvis langt mellem observationer af husmår og ilder. Ingen af mårdyrene var dog lige så hyppige som ræv og omstrejfende huskat.

Se mere på: https://dce.au.dk/fileadmin/dce.au.dk/Udgivelser/Videnskabelige_rapporter_500-599/SR579.pdf