Risiko for kviksølvforgiftning i danske oddere?

Kviksølv er et tungmetal, der kan findes næsten overalt i miljøet. Kviksølv opkoncentreres op gennem fødekæden og akkumuleres i kroppen gennem livet. Derfor er rovdyr et godt medie at overvåge om der er problematiske niveauer i miljøet.

Inst. for Bioscience på Århus Universitet undersøgte koncentrationen af kviksølv i 117 oddere fra Danmark. Der var mellem 0,02 og 10,1 µg kviksølv per gram i leveren på odderne. I 25% af odderne var kviksølvkoncentrationen i leveren højere end den laveste koncentration, hvor man kan se toksiske effekter. Ved disse koncentrationer kan kviksølv påvirke centralnervesystemet og dyrets adfærd. Kviksølvkoncentrationen steg jo ældre odderne var, og koncentrationen var højere i oddere fra ferskvandshabitater end i oddere fra kystlokaliteter.

Kilde: Dibbern et al. 2021. Mercury exposure and risk assessment for Eurasian otters (Lutra lutra) in Denmark. Chemosphere. doi.org/10.1016/j.chemosphere.2021.129608