Undersøgelsen inkluderer data fra husmår og skovmår indsamlet i Danmark af Aarhus Universitet - Kalø.

Mange arter har lidt forskellige størrelse på tværs af deres udbredelsesområde. Skovmår er større i Sydeuropa end i Nordeuropa og større i vest end i øst. Dens størrelse steg i hele dens udbredelsesom-råde. Variationen i størrelsen af husmårer er mere kompleks. Den har omtrent samme størrelse i Central- og Vesteuropa. Vægten af husmårer steg også over tid, særligt på Balkan, men på det sydlige af Den iberiske Halvø skrumpede den.

Alt andet lige steg vægten af skovmår med 24%, mens vægten af husmår steg med 6%. For begge arter steg vægten mest, der hvor deres udbredelsesområder overlapper. På grund af de forskellige udviklin-ger ændrede størrelsesforholdet mellem de to arter sig. I 1960erne var vejede en skovmår omkring 13% mindre end en husmår. Nu er de i praksis lige store. Det kan føre til øget konkurrence mellem de to arter.

Tidligere mente man at forskelle i en arts størrelse på tværs af dens udbredelsesområde skyldtes for-skelle i klimaet. Det hed sig, at ensvarme dyr er større, hvis de lever i et koldt klima, end hvis de lever i et varmt klima. Følgelig vil man forvente, at arter bliver mindre, når klimaet blev varmere. Det er tydeligvis ikke tilfældet med mårene. Mange andre faktorer bidrager til dyrenes tilpasninger i krops-størrelse til levevilkårene og klimaet i et område.

Kilde: Wereszczuk m.fl. 2021. Different increase rate in body mass of two marten species due to climate warming potentially reinforces interspecific competition. Scientific Report 11: 24164. doi.org/10.1038/s41598-021-03531-1